Certifiering & revision

Som certifieringsorgan bekräftar Brand Compliance sina kunders tillförlitlighet genom att utfärda certifikat för överensstämmelse med standarder. VD Christian Oudenbroek: ”Vi står för integritet. Detta innebär att vi endast utfärdar ett certifikat från Brand Compliance om vi har fastställt att våra kunder uppfyller den relevanta standarden. Med varje underskrift jag sätter är jag säker på den levererade kvaliteten. Vår integritet går hand i hand med vårt rykte.”

Energisk

Vi vill lära känna er organisation först, så att vi kan vara proaktiva och personliga. Baserat på detta erbjuder vi rätt utbildningar och certifieringar för er.

Ansvarsfull

Med ett dedikerat tillvägagångssätt och med tydliga förklaringar, tar vi vårt arbete för våra kunder seriöst.

Flexibel

Vi vill tänka stort med vår Europeiska organisation som grund, men fortsätta vara personliga och nära våra kunder.

Nyheter

Certifiering kontra ackreditering

Certifiering mot ackreditering Det är mycket osäkerhet kring skillnaden mellan certifiering och ackreditering. För när är du certifierad och när är du ackrediterad? Och var…

Vad är ISO 27701?

Vad är ISO 27701? ISO 27701-standarden är ett tillägg till ISO 27001 – standarden för informationssäkerhet och innehåller specifika åtgärder avseende hantering av personuppgifter. Varför…

ISO 27001/27006 ackreditering för Brand Compliance

ISO 27001/27006 ackreditering för Brand Compliance ’s-Hertogenbosch – Den 24 januari 2020, Brand Compliance erhåller ISO 27001 ackreditering (utgiven enligt ISO/IEC 27006) av Dutch Accreditation…