Certifiering mot ackreditering

Det är mycket osäkerhet kring skillnaden mellan certifiering och ackreditering. För när är du certifierad och när är du ackrediterad? Och var är ett kvalitetsmärke? Det är därför vi förklarar skillnaderna.
Vill du veta vad vi är ackrediterade för? Se vår ackrediteringssida >

Vad är certifiering?

Ett certifikat är ett nedskrivet uttalande. Detta dokument beskriver att en produkt, process, person, kvalitetssystem eller tjänst möter specifika krav.

Varför certifiering?

Certifikat hjälper kunder och företag att ta beslut när de ska göra inköp. Producenter eller leverantörer använder certifikat för att stärka sin konkurrenskraft. De kan visa att företagets produkt, tjänst eller ledningssystem möter specifika krav. Till exempel kunder och klienter.

Det krävs ibland certifieringi

Ett certifikat krävs ibland, till exempel ett obligatoriskt krav som ställs av myndigheter eller när kunder kräver ett certifikat från en leverantör. Det är också en form av självkontroll. Företag och organisationer tar fram ömsesidiga överenskommelser och låter oberoende certifieringsorgan kontrollera dem.

Certifikat under ackreditering

Med certifiering kan ett oberoende certifieringsorgan kontrollera om ett kvalitetssystem för en organisation möter definierade standarder. Det finns två typer av certifiering:

 1. Cerifiering under ackreditering
  Kontrollsystemet är reglerat av ett antal strikta regler. Till exempel måste revisionen genomföras av en oberoende certifierare som inte får ha en rådgivande roll. Certifikatet har begränsad giltighetstid och uppföljande granskningar är obligatoriska. Exempel är ISO 9001 certifiering.
 2. Certifiering utan ackreditering
  Granskningssystemet och standarderna har utvecklats av t.ex. en samarbetsorganisation, en professionell organisation eller en franchise organisation. En certifiering outsourcas till ett ensamt oberoende certifieringsorgan.

Vad finns det för olika typer av certifikat?

Certifikat är till för att:

 1. Produkt, process eller service
  Ett certifikat visar att en produkt, process eller tjänst möter specifika krav. Till exempel säkerhet, kvalitet eller miljö.
 2. System
  Ett certifikat visat att exempelvis ett företag har ett ledningssystem för miljö på plats som möter specifika kvalitetskrav.
 3. Person
  Ett certifikat visar att den personen har specifik kunskap eller färdigheter.

Kvalitetsmärke

Ett kvalitetsmärke kan associeras med ett certifikat. Det möjliggör för en konsument att se vad den behöver från en annan part eller produkt och det hjälper till i valet av leverantör vid inköp. För producenter eller leverantörer hjälper det dem att stärka sig konkurrenskraft. Utvecklat av Brand Compliance i samarbete med Association of Dutch Car Leasing Companies (VNA).

Vad är ackreditering?

Vem som helst kan ge ut ett certifikat eller kvalitetsmärke, men det ger mer förtroende om ett specialiserat certifieringsorgan ger ut certifikatet. Det ger mer förtroende om denna organisation är ackrediterad. Det betyder att de möter specifika krav, att de är oberoende och experter inom sitt område.

Den formella definitionen av ackreditering är: ”Utnämningen from en auktoriserad organisation att en annan organisation eller person är kompetent i att genomföra en specifik uppgift.” Dutch Accreditation Council (RVA) är en auktoriserad organisation som ger ut ackrediteringar till organisationer som kontrollerar överensstämmelse, bland annat för att genomföra granskningar baserat på standarder eller scheman.

Vilka ackrediteringar finns för disciplinen av ackrediterade certifieringsorgan som bedömmer överenstämmelse mot regelverk?

 • ISO 17021 (certifiering av ledningssystem)
  Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem. Brand Compliance är ackrediterade mot ISO 17021 och får genomföra revision under ackreditering mot ISO 27001 och olika ISO 9001 system.
 • ISO 17024 (personal-certifiering)
  Generella krav för organisationer som genomför certifiering av personal
 • ISO 17065 (produktcertifiering)
  Denna innehåller krav på certifieringsorgan som tilldelar certifikat för produkter, processer och tjänster. Granskningsprocess och schema är inte definierat för denna ackreditering. Certifieringsorganet ska själv utveckla denna process och denna är i sin tur granskad och om det är relevant ackrediterad av RVA. ISO 17065 ackreditering är nämnt t.ex. i GDPR för certifieringsorgan som önskar certifiera enligt GDPR. Brand Compliance har nu skickat in en ansökan för denna ackreditering och de preliminära bedömningarna är positiva från RVA.

Ackrediteringsprocessen

Ackrediteringsprocessen startar normalt med en ansökan till RVA från en certifierande granskningsorganisation, såsom laboratorier, inspektionsorganisationer, certifieringsorgan och verifieringsorgan. RVA gör då en preliminär bedömning som också kallas“shadow assessment”, på plats på relevant inspektion eller granskningsinstitution. Kontorsgranskningen granskning av en inspektion är en återkommande aktivitet för en ackreditering. Brand Compliance är därför granskade årsvis och återackrediterade varje år.

De Nederländska myndigheterna har gett Dutch Accreditation Council (RVA) i uppgift att vara nationellt ackrediteringsorgan. Detta är en oberoende, icke vinstdrivande administrativt organ som rapporterar till Nederländska finansministeriet.