ISO 27001/27006 ackreditering för Brand Compliance

’s-Hertogenbosch – Den 24 januari 2020, Brand Compliance erhåller ISO 27001 ackreditering (utgiven enligt ISO/IEC 27006) av Dutch Accreditation Council (RVA). Rådet granskar procedurerna som används av Brand Compliance mot standarden ISO 27006 och godkänner dem och som ett resultat är nu Brand Compliance ackrediterat att utförda ISO 27001 certifieringar (för informationssäkerhet) under ackreditering.

Informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001

Många organisationer hanterar konfidentiell information och personuppgifter. Det är grundläggande att denna information inte läcker eller lämnas utan skydd. Dels för att organisationer vill skydda kundinformation och dels för att lagar och regler i detta område blir mer och mer strikta. Standarden ISO 27001 omfattande informationssäkerhet gör att organisationer kan visa att de hanterar konfidentiell information på ett ansvarsfullt sätt.

Standarden ISO 27001 är en världsomspännande standard för informationssäkerhet. Grunden för detta är implementationen av ett ledningssystem för informationssäkerhet, som baserat på riskanalys, implementerar åtgärder som organisationen genomför avseende informationssäkerhet.

Bedömning mot ISO 27006 av Brand Compliance

RVA är det nationella ackrediteringsorganet i Nederländerna. RVA ackrediterar certifieringsorgan baserat på internationella ISO-standarder. Ackreditering erkänner expertis, oberoende och kapacitet för förbättringar av ett certifieringsorgan. Brand Compliance bedömdes kompetent av RVA att genomföra revisioner enligt standarden ISO 27001 (i enlighet med kraven i ISO 27006:2015). På detta sätt är certifieringsorganet auktoriserat att utfärda ISO 27001 certifikat under ackreditering. Se vår ackrediteringssida för mer information om våra ackrediteringar.

Begär en offert avseende er ISO 27001 certifiering

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.