Efter offentliggörandet av den reviderade ISO 27002 (ISO 27002:2022) kommer även revideringen av ISO 27001 (ISO 27001:2022) att publiceras inom en snar framtid.

Ändringar i ISO 27001:2022

ISO 27001:2022 kommer inte att vara en helt reviderad utgåva. För närvarande verkar de viktigaste ändringarna vara den nya bilagan A, som hänvisar till förvaltningsåtgärderna i ISO 27002:2022, och en redaktionell ändring i förklaringen av punkt 6.1.3 c. För att identifiera de exakta förändringarna väntar Brand Compliance på att den reviderade versionen av ISO 27001 ska publiceras.

iso 27002:2022Tillvägagångssätt

Trots att den nya standarden inte är en helt reviderad utgåva handlar det om en förändrad standard som du som kund kommer att behöva följa med tiden. Brand Compliance håller på att utarbeta en plan för hur vi ska gå tillväga för att du ska få information i god tid om hur övergången till den nya standarden kommer att gå till.

Vi räknar med att kunna införa handlingsplanen i vår organisation i oktober 2022 och börja utbilda våra anställda i den reviderade standarden. Efter detta steg räknar vi med att informera våra partners och kunder om processen i slutet av året. Denna tidslinje beror dock på när standarden officiellt offentliggörs.