World Backup Day är ett årligt evenemang som hålls den 31 mars och som syftar till att öka medvetenheten om vikten av att säkerhetskopiera data och filer. Syftet med evenemanget är att uppmuntra människor att regelbundet göra säkerhetskopior av sina viktiga data och filer för att förhindra förlust och säkerställa tillgänglighet vid tekniska problem, cyberattacker eller naturkatastrofer.

ISO 27001

ISO 27001-standarden uppmärksammar säkerhetskopiering. I kontroll A.8.13 i ISO 27001:2022 står det till exempel att säkerhetskopior av information, programvara och system ska hållas säkra och testas regelbundet i enlighet med den särskilda policyn för säkerhetskopior.

Varför använda en backup-strategi?

World Back Up Day

Det är viktigt att ha en bra backup-strategi för att:

 • förhindra dataförlust,
 • möjliggöra enkel återställning,
 • följa lagar och förordningar.

Dessutom kan den minska effekterna av cyberattacker på organisationen, t.ex. effekterna av utpressningstrojaner.

Tips

Det finns flera olika sätt att säkerhetskopiera, men några rekommendationer är:

 • Gör regelbundna säkerhetskopior
  Se till att säkerhetskopiera dina viktiga filer och data regelbundet för att undvika förlust.
 • Använd flera metoder för säkerhetskopiering
  Det rekommenderas att du lagrar säkerhetskopior på olika platser och medier, t.ex. externa hårddiskar, molnlagring eller fysiska mediekopior.
 • Säkra dina säkerhetskopior
  Se till att dina säkerhetskopior är säkra mot obehörig åtkomst och förlust genom att kryptera dem och förvara dem på en säker plats.
 • Testa dina säkerhetskopior regelbundet
  Se till att regelbundet testa dina säkerhetskopior för att se till att de är effektiva och användbara i en nödsituation.

Var extra uppmärksam på dina säkerhetskopior idag!