Den traditionella revisionssektorn har fått nytt liv.
Sedan 2004 har Brand Compliance använt sin entusiasm, sin kunskap och sitt framtidsinriktade tillvägagångssätt för att testa organisationer på ett tydligt sätt mot fastställda standarder och ramar för överenskommelser. Proaktiv och personlig. Vårt fokus ligger på teman som kvalitet, integritet, informationssäkerhet och varumärkesstandarder. Brand Compliance informerar organisationerna optimalt, så att de börjar sin granskning med tillförsikt och är redo att erhålla nödvändiga kvalitetsmärken och certifieringar.

Mission

Brand Compliance genomför revisioner och certifieringar av hög kvalitet, som om möjligt ackrediteras av relevanta tillsynsmyndigheter. Våra kunder informeras, utbildas och vägleds på ett personligt och proaktivt sätt.
Genom att erhålla nödvändiga kvalitetsmärken och/eller certifieringar uppnår organisationer den önskade nivån av tillförlitlighet, professionalism och kvalitet. Så att de utstrålar till kunder och leverantörer att de kan och vill göra affärer med dem, på ett trevligt sätt.

Vision

Brand Compliance strävar efter att vara ett europeiskt organ för bedömning av överensstämmelse som är internationellt erkänt för sin sakkunskap och sitt tydliga, personliga tillvägagångssätt. Utifrån idén om kontinuerlig förbättring som organisation strävar Brand Compliance efter att alltid optimera sina tjänster för kunderna.

Kvalitetspolicy

För att ge substans åt vårt uppdrag och vår vision har Brand Compliance utarbetat en kvalitetspolicy. Kvalitetspolicyn innehåller följande tre teman:

Kompetenta medarbetare

Våra anställda utgör vår organisations humankapital och är därför det viktigaste kärnvärdet. Att se till att våra anställda är och förblir kompetenta är av yttersta vikt. Vi konkretiserar detta genom att kontinuerligt utbilda, utbilda och informera våra anställda.

Integritet

En förutsättning för att vara ett certifieringsorgan är förtroende. Samhället kan lita på de certifikat som vi tillhandahåller våra certifierade kunder. Vi är transparenta och pålitliga gentemot kunder och anställda.

Kommunikation

Vi utmärker oss genom god kommunikation med alla intressenter. Mot anställda ser vi till att årsplanen och utvecklingen inom organisationen delas. När det gäller våra kunder ser vi till ett personligt bemötande och strävar efter optimal informationsförsörjning.