Som certifieringsorgan bekräftar Brand Compliance sina kunders tillförlitlighet genom att utfärda certifikat för överensstämmelse med standarder. VD Christian Oudenbroek: ”Vi står för integritet. Detta innebär att vi endast utfärdar ett certifikat från Brand Compliance om vi har fastställt att våra kunder uppfyller den relevanta standarden. Med varje underskrift jag sätter är jag säker på den levererade kvaliteten. Vår integritet går hand i hand med vårt rykte.”

Sedan 2004 har Brand Compliance täckt olika områden inom revisionsbranschen. När vi grundades började vi med andrapartsrevisioner inom fordonssektorn för att kontrollera att avtalen mellan importörer och bilhandlare följs. Därefter började vi genomföra ISO 9001-certifieringar, så kallade tredjepartsrevisioner. Förutom att utföra andra- och tredjepartsrevisioner har vi utfört inspektionsverksamhet.

Därefter blev vi uppmärksammade av den flamländska regeringen och ombads ansöka om att få genomföra ”KMO-portefeuille”-revisioner, en stödregel för innovation och entreprenörskap för flamländska små och medelstora företag. År 2013 ansökte vi om att få genomföra dessa revisioner.

Utvecklingen på marknaden visade att det fanns en stor framtid inom området informationssäkerhet och sekretess. Sedan 2017 har vi följt upp detta genom att få ackreditering för ISO 27001 och NEN 7510 (informationssäkerhet inom hälso- och sjukvården). Dessutom har vi börjat utveckla vår egen standard och vårt eget system inom GDPR-certifiering.

Brand Compliance, med huvudkontor i ’s-Hertogenbosch (Nederländerna), har vuxit både inom och utanför Benelux. Detta ledde till att vi öppnade en filial i Sverige under 2019. Vårt kontor i Belgien har flyttat från Turnhout till Antwerpen och 2022 öppnades en andra lokal i Belgien på Corda Campus i Hasselt.

All utveckling tillsammans har resulterat i att vi har omfattande intern kunskap inom området standarder och utveckling av system och tillämpar detta på våra kunders behov. Vi skiljer oss från våra konkurrenter genom att utveckla nya standarder och system.

Uppdrag och vision

Vårt uppdrag

Brand Compliance utför högkvalitativa revisioner och certifieringar som vid behov ackrediteras av relevanta tillsynsmyndigheter. Våra kunder informeras, förbereds och utbildas på ett personligt och proaktivt sätt. Genom att erhålla nödvändiga kvalitetsmärken och/eller certifieringar uppnår organisationer den önskade nivån av tillförlitlighet, professionalism och kvalitet. Detta ger organisationerna intryck av att det är trevligt att göra affärer med sina kunder och leverantörer.

Vår vision

Vi strävar efter att vara ett europeiskt organ för bedömning av överensstämmelse som är internationellt erkänt för sin expertis och sitt tydliga, personliga tillvägagångssätt. Med utgångspunkt i idén om kontinuerlig förbättring som organisation strävar vi alltid efter att optimera våra tjänster för kunderna.

Kvalitetspolicy

För att konkretisera vårt uppdrag och vår vision som revisionsbyrå har vi skrivit en kvalitetspolicy. Kvalitetspolicyn innehåller följande tre teman:

Kompetenta medarbetare
Våra anställda utgör vår organisations humankapital och är därför det viktigaste kärnvärdet. Att se till att våra anställda är och förblir kompetenta är av yttersta vikt. Vi genomför detta genom att kontinuerligt utbilda, utbilda och informera medarbetarna.

Integritet
Förtroende är viktigt för ett certifieringsorgan. Samhället kan lita på de certifikat som vi utfärdar till våra certifierade kunder. Vi är transparenta och pålitliga gentemot våra kunder och anställda.

Kommunikation
Vi utmärker oss genom optimal kommunikation med alla intressenter. Vi delar årsplanen och utvecklingen inom organisationen med våra anställda. Vi har ett personligt förhållningssätt till våra kunder och strävar efter utmärkt information.