Ackreditering

Brand Compliance certifierar inte under ackreditering om certifieringens omfattning skiljer sig från de arbetsområden som anges här. Om certifieringen omfattas av de angivna arbetsområdena kommer certifieringen alltid att ske enligt nederländsk ackreditering.

Ledningen för Brand Compliance är medveten om att organisationen måste inta och upprätthålla en opartisk hållning när den utför certifieringsverksamhet. Därför har Brand Compliance vidtagit åtgärder för att undvika intressekonflikter. Detta har lett till att:

  • Brand Compliance kan erbjuda utbildning till kunder för vilka certifieringsverksamhet utförs där allmän information också är allmänt tillgänglig, men ingen företagsspecifik utbildning tillhandahålls;
  • Brand Compliance kan inte erbjuda certifieringskunderna interna revisioner/granskningar eller andra konsulttjänster som rör det ledningssystem som ska certifieras;
  • Brand Compliance intar en oberoende ståndpunkt i fråga om de personer eller organ som tillhandahåller internrevisioner/granskningar eller andra rådgivningstjänster till kunder som ska certifieras;
  • Brand Compliance kan identifiera områden som behöver förbättras i ledningssystemet hos kunder för vilka certifieringsaktiviteter utförs, men kan inte ge råd om detaljerna i de åtgärder som ska vidtas;
  • Brand Compliance kan inte certifiera certifieringsorgan.

Villkor och regler

Brand Compliance står för synlig tillförlitlighet. Denna öppenhet och tillförlitlighet finns överallt, även i det finstilta. Vi gillar inte dolda regler och villkor, så vi säger bara som det är. Därför har vi fastställt våra villkor, förfaranden och bestämmelser för dig och delat upp dem i ett antal dokument.