De revisioner och certifieringar Brand Compliance genomför är:

  • Genomföra granskningar och inspektioner för standarder och kommunicera resultaten i tydliga rapporter och/eller certifikat.
  • Utbildning och information till de som berörs, samt information kring standarder som berör dem;
  • Tillsammans med kunden avgörs vilka standarder som behöver uppfyllas.

Certifiering av

Revisorsutbildning