Vill du veta om organisationen är redo för en certifiering eller behöver du mer information angående implementeringen av ett managementsystem i ert företag? Brand Compliance kan hjälpa er genom att genomföra en förrevision.

Syftet med en förrevision

Syftet med förrevisionen är att ge en inblick i var organisationen befinner sig när det gäller utformningen av ett managementsystem. Att göra en förrevision ger en organisation utrymme att arbeta på de processer som krävs för certifiering före den faktiska certifieringsprocessen.

Genomföra en förrevision

Under förrevisionen besöker revisorn er på plats men möjligheten finns att utföra den på distans med hjälp av fjärrteknik. Under förrevisionen kommer revisorn att bedöma er ledning och de system ni använder och ange var det finns brister i systemen baserat på de områden som certifieringen omfattar. Revisorn kommer även att ge information om Brand Compliance certifieringsprocess av och hjälpa till att uppskatta en tidsram när organisationen kan vara redo att starta certifieringsprocessen.

Resultat

Resultaten i slutet av förrevisionen:

  • Allmän information om certifieringsprocessen av Brand Compliance;
  • En bedömning av systemen.
  • Ett verifierat omfång;
  • En uppskattad tidsram om när organisationen eventuellt är redo för certifiering;
  • En uppskattning av den faktiska tid som krävs för certifieringen;
  • En rapport där ovanstående punkter diskuteras, eventuellt kompletterad med andra relevanta iakttagelser och slutsatser.

Du kan använda dessa resultat för att komma igång med certifieringsprocessen och vara väl förberedd.  Vid behov görs detta i samarbete med er rådgivare.