Vill du veta om organisationen är redo för certifiering eller behöver du insikt i status för implementeringen av ledningssystemet? Brand Compliance kan hjälpa till genom att genomföra en förrevision.

Syftet med en förhandsrevision

Syftet med förrevisionen är att ge insikt i var organisationen för närvarande står när det gäller utformningen av ledningssystemet. Att låta utföra en förhandsrevision ger en organisation utrymme att ordna de processer som krävs för certifiering inför själva certifieringsprocessen.

Genomföra en förrevision

Under förrevisionen gör revisorn besök på plats eller vid behov utförs revisionen med hjälp av fjärrrevisionstekniker. Under förrevisionen kommer revisorn att bedöma ledningssystemet och ange var det fortfarande finns brister i systemet utifrån den avsedda omfattningen av certifieringen. Revisorn kommer också att ge information om certifieringsprocessen genom Brand Compliance och hjälpa till att uppskatta tidsramen när organisationen kan vara redo att påbörja certifieringsprocessen.

Resultat

Det går givetvis att i förväg ange med revisorn om man vill uppmärksamma specifika delar av ledningssystemet. I allmänhet är resultaten i slutet av förrevisionen följande:

  • Allmän information om certifieringsprocessen av Brand Compliance;
  • En bedömning av ledningssystemet;
  • Ett verifierat omfattning;
  • En uppskattning av tidsramen när organisationen kommer att vara redo för certifiering;
  • En uppskattning av den faktiska tid som krävs för certifieringen;
  • En rapport där ovanstående punkter diskuteras, eventuellt kompletterad med andra relevanta iakttagelser och slutsatser.

Med dessa resultat kan du, om så önskas i samarbete med din rådgivare, komma igång med certifieringsprocessen väl förberedd.