Vill du veta om organisationen är redo för certifiering eller behöver du en inblick i hur långt införandet av ledningssystemet har kommit? Brand Compliance kan hjälpa till genom att göra en analys av bristerna.

Vår gapanalys ger en tydlig bild av den nuvarande mognaden och är en idealisk språngbräda för att korrekt planera din väg till certifiering.

Syftet med en analys av brister

Syftet med en gapanalys är att ge en inblick i var organisationen för närvarande befinner sig när det gäller utformningen av ledningssystemet. En analys av bristerna ger en organisation möjlighet att få ordning på de processer som krävs för certifiering innan själva certifieringsprocessen inleds.

Genomförande av en analys av brister

Under analysen av bristerna kommer revisorn att besöka företaget på plats, eller så kan man använda sig av distansrevisionsteknik. Under analysen av bristerna bedömer revisorn ledningssystemet. Revisorn kommer att ange om det finns några brister i systemet i förhållande till den avsedda omfattningen av certifieringen. Revisorn kan ge information om certifieringsprocessen genom Brand Compliance och hjälpa till att uppskatta när organisationen kan vara redo att påbörja certifieringsprocessen.

Resultat

Naturligtvis kan du i förväg ange om du vill fokusera på specifika delar av ledningssystemet. I allmänhet är resultaten i slutet av analysen av bristerna följande:

  • Allmän information om certifieringsprocessen av Brand Compliance;
  • En bedömning av ledningssystemet;
  • En kontrollerad räckvidd;
  • En uppskattning av när organisationen kommer att vara redo för certifiering;
  • En uppskattning av den tidsåtgång som krävs för certifiering;
  • En rapport som omfattar ovanstående punkter, eventuellt kompletterad med andra relevanta iakttagelser och slutsatser.

Du kan arbeta med dessa resultat, om du vill i samarbete med din konsult, för att börja certifieringsprocessen väl förberedd.

Begära information