Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation GDPR) har varit i kraft sedan 25 maj 2018. Hur tillser ni att ni efterlever kraven i GDPR? Brand Compliance hjälper dig med standarden BC 5701.

Vad är BC 5701?

BC 5701:2018, version 2 är ett standardramverk utvecklat av Brand Compliance i samarbete med experter på dataskydd och informationssäkerhet. Standarden är baserad på Nederländsk lagstiftning och implementerar GDPR och översätter principerna till praktiska användbara procedurer och åtgärder. Standarden följer tillvägagångssätt i ledningssystem.

Varför en standard för GDPR?

Det finns för närvarande ingen standard för GDPR-certifiering. BC 5701 utvecklades som ett resultat av önskemål från våra kunder som önskade ett praktiskt ramverk som kunde stödja deras affärsprocesser för att uppfylla kraven i GDPR.

För vem är standarden viktig?

BC 5701 är applicerbar för alla organisationer som har rollen som personuppgiftsombud eller personuppgiftsbiträde oavsett storlek. Exempelvis, om du arbetar som personalchef eller marknadschef med känsliga personuppgifter eller om du behöver säkerställa att din organisation har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda personuppgifter enligt GDPR. Ett praktiskt ramverk med referenspunkter är ett måste. Efter framgångsrik implementation är certifiering möjlig.