ISO 27001-standarden är den globala standarden för informationssäkerhet.
Denna certifiering visar att du uppfyller kraven på informationssäkerhet.

Nedan förklarar vi gärna ISO 27001-certifieringen. Vill du boka ett möte med vår expert för att få svar på dina frågor om certifiering och revisionscykeln? Kontakta oss då på +46 73 157 7805 eller boka en introduktion online.

Vad får du ut av certifieringen?

  • Kunderna kräver ISO 27001-certifiering eller så är det en fråga vid anbudsförfaranden. Om du har en certifiering ger det din kund en trygghet. Dessutom är det ditt bevis på att du följer ISO:s regler för informationssäkerhet.
  • Optimera dina processer och spara kostnader genom att arbeta effektivare.
  • Du har en konkurrensfördel och skiljer dig därför från andra organisationer (även i anbudsförfaranden).

Hur börjar du med ISO certifiering?

  1. Köp standarden.
  2. Införa ett system för hantering av informationssäkerhet och registrera de avtal och förfaranden som ingåtts i systemet.
  3. Kontrollera alla ändringar mot en intern revision.

Kostnader för ISO 27001-certifiering

Vi utför gärna den ISO 27001-revision som krävs för att erhålla certifiering under ackreditering åt dig. Kostnaden för certifiering beror på flera faktorer. Ett exempel är organisationens storlek (antal anläggningar eller heltidsanställda) och komplexitet. Eftersom varje organisation är unik diskuterar vi gärna ert utgångsläge med er och identifierar vilka steg som eventuellt måste tas för att ni ska vara redo för certifiering. Vi utarbetar sedan ett skräddarsytt förslag till certifiering för dig.

Genomförande av ISO 27001

Grunden är genomförandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet. I den ska du bland annat registrera vilka lednings- och säkerhetsåtgärder du har vidtagit i fråga om informationssäkerhet. Förutom den tekniska aspekten av informationssäkerheten är människornas roll viktig. Om du inrättar systemet i enlighet med ISO 27001-standarden kan du få dess funktion testad och certifierad av en oberoende part.