Utför du finansiella tjänster för en organisation som har lagt ut dem på entreprenad till dig? Ber de dig att bevisa att du följer de avtal som ingåtts? Och att uppgifterna behandlas korrekt? Detta kan göras med en ISAE 3402-rapport som upprättas av en oberoende part och som beskriver hur de ingångna avtalen följs.

ISAE 3402-rapport

I en ISAE 3402-rapport beskrivs de ingångna avtalen. I rapporten fastställer en oberoende revisor om de ingångna avtalen har följts och om kontrollerna fungerar. Rapporten är ditt bevis till den kund för vilken du utför finansiella tjänster att du arbetar på ett tillförlitligt och säkert sätt.

Låt upprätta en ISAE 3402-rapport

ISAE 3402-rapporten är ett bevis på att kvaliteten på de finansiella processer som lagts ut på entreprenad till dig är i ordning. Vi vill gärna utföra den revision som krävs för att upprätta rapporten åt er. Vi diskuterar gärna och utan förpliktelser ert utgångsläge med er och kartlägger vilka åtgärder som återstår att vidta för att vara redo för revisionen. Därefter utarbetar vi ett skräddarsytt förslag för er.

BEGÄRA INFORMATION