Nyligen har ISO, efter en hög efterfrågan framförallt från Europa, utvecklat en standard för GDPR och skydd av personuppgifter. Den utvidning finns i ISO 27701 baserat på ett ledningsystem. ISO 27001 och ISO 27701 ska därför tillsammans ses som ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Det gör det också möjligt att certifiera ett sådan ledningsystem.

Standard

ISO 27701 tillhandahåller dels tilläggskrav på ledningsystemet som beskrivs i ISO 27001, dels riktlinjer som ska ses som ett tillägg till åtgärderna i ISO 27001. Standarden är därför väldigt anpassad till organisationer som redan har sitt arbete med informationssäkerhet standardiserat enligt ISO 27001.

Certifiering

Vi skulle gärna genomföra revision för er så att ni kan bli certifierade enligt ISO 27701. Eftersom varje organisation är unik vill gärna diskutera ert startläge så att vi kan identifiera vad som behövs för att ni ska blir redo för certifiering. Efter det kommer vi ta fram ett anpassat förslag för certifiering för er. Kostnaden för en ISO 27701 certifiering beror på ett antal faktorer, såsom storlek och komplexitet på er organistion.