Kunderna ställer höga krav på din organisation när det gäller kvaliteten och tillförlitligheten av dina tjänster. Det är därför viktigt att dina produkter/tjänster strukturellt når den kvalitetsnivå som du lovar dina kunder. Men hur säkerställer man som organisation att det blir så? Och hur visar du kunderna att du har vidtagit rätt åtgärder? En ISO 9001 certifiering är det perfekta verktyget för detta.

ISO 9001 standard

ISO 9001-standarden är den världsomspännande standarden för kvalitetsledning. Grunden för detta är implementeringen av ett internt kvalitetsledningssystem. I denna definierar du bland annat vilka dina mål är, hur du planerar, utför och utvärderar leveransen av dina produkter/tjänster, vilka resurser du behöver för detta och hur du begränsar riskerna för kvalitetsstörningar.
Implementeringen av ett kvalitetsledningssystem indikerar att medarbetarna inom din organisation är tydliga med mål, processer och ansvar. Arbetet utförs också mer effektivt, vilket minskar (misslyckande) kostnader. Om du sätter upp systemet i enlighet med ISO 9001-standarden kan du få dess funktion testad och certifierad av en oberoende ackrediterad part. Med detta visar du för dina kunder på ett enkelt, transparent och globalt accepterat sätt att du övervakar dina interna processer, övervakar kvaliteten på produktionen och arbetar med ständiga förbättringar. Kunder kan därför göra affärer med dig med sinnesro. Det är inte utan anledning som ISO 9001 är ett vanligt krav i anbud.

ISO 9001 certifiering

Vi utför gärna de revisioner som krävs för att du ska få ett ISO 9001 certifikat. Eftersom varje företag är unikt diskuterar vi gärna din utgångsposition med dig och identifierar vilka steg (kanske) som fortfarande behöver tas för att vara redo för certifiering. Vi tar sedan fram ett skräddarsytt certifieringsförslag åt dig. Kostnaderna för en ISO 9001 certifiering beror på flera faktorer. Ett exempel är storleken på din organisation. Detta betyder dock inte att ISO 9001 certifiering endast är relevant för stora organisationer, utan certifiering är också genomförbart och överkomligt för enskilda näringsidkare och små och medelstora företag.