Varumärkes-, bransch- och franchiseorganisationer använder ett nätverk av återförsäljare, medlemmar och franchisetagare som representerar dem i en region. Det ligger i dessa organisationers intresse att alla avtal i samband med denna representation följs av nätverket. När allt kommer omkring bestäms varumärkets och nätverkets styrka av den svagaste länken i kedjan. För att få och behålla greppet om detta måste en kontroll (revision) genomföras från tid till annan. Det finns många fördelar med att låta ett externt certifieringsorgan utföra en oberoende revision. Brand Compliance är ett sådant organ och utför sådana typer av revisioner som kallas ”Network Compliance Audits”.

Från företagsidentitet till finansiella påståenden

Nätverkskontroller kan omfatta ett stort antal ämnen. Tänk till exempel på kontroller av korrekt användning av företagsidentitet, efterlevnad av avtalsvillkor eller en kontroll av lagligheten av ansökningar om ekonomiskt stöd. Men i själva verket kan alla formella avtal som ingås mellan nätverksadministratören och medlemmarna granskas.

Ett skräddarsytt granskningsprogram och tydliga rapporter

Tillsammans med er fastställer vi en ram för nätverkets standarder som vi omsätter i ett verifierbart revisionsprogram. Vi tar sedan hand om allting åt er, från planering av revisionerna till leverans av resultaten i den form och frekvens som passar er. De priser som vi tillämpar är konkurrenskraftiga. Om du tänker på hur stor skada du som varumärke, bransch eller franchiseorganisation skulle lida om en del av ditt nätverk inte följer avtalen, inser du snart att kostnaderna i detta sammanhang bara är relativa.

BEGÄRA INFORMATION