ISO 27001 utbildning – Introduktion

1 dag
€ 565,00
6-8 deltagare
  • Förstå de grundläggande principerna för ett Ledningsystem för Informationssäkerhet (LIS)
  • Förstå hur ISO 27001 är strukturerat och vad kraven är
  • Förstå åtgärderna i ISO 27002

ISO 27001 utbildning – Implementation

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
  • Förstå hur ni implementerar ISO 27001 i praktiken
  • För förståelse om hur ni implementerar i inom er organisation
  • Förstå hur ni förbereder er för certifiering