Organisationer hanterar mer och mer konfidentiell eller personkänslig information. Kunder, leverantörer och intressenter frågar er frekvent om att visa hur ni tagit tillräckliga åtgärder. Vill du veta hur du implementerar ISO 27001 effektivt så att du kan undvika att konfidentiell information läcker? Behöver du kännedom om ISO 27001 risker och hur du kan hantera dem? Brand Compliance hjälper dig på denna 2-dagars utbildning i implementation av ISO 27001 ledningssystem för informationssäkerhet.

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
 • Förstå hur ni implementerar ISO 27001 i praktiken
 • För förståelse om hur ni implementarar i inom er organisation
 • Förstå hur ni förbereder er för certifiering

Vem är det till för?
Är du ansvarig för verksamhetens informationssäkerhet? Som IT-chef, till exempel, måste du genomföra tillräckliga åtgärder och synliggöra dem. Ni vill sätta upp, implementera och hantera ett lättanvänt Ledningssystem för Informationsäkerhet baserat på ISO 27001. Du är medveten om ledningssystem baserat på ISO och du känner till High Level Structure (HLS).

Efter sluförande?

 • Du kommer kunna formulera en informationssäkerhetspolicy
 • Du kommer kunna identifiera och kategorisera ISO 27001 risker
 • Du kommer kunna åtgärder i ISO 27001 kunna implementera dem
 • Du kommer vara medveten om PDCA cykeln baserad på ISO 27001

Vad ska du förvänta dig?

 • Utbildningen genomförs av en expert i informationssäkerhet
 • En praktiskt utbildning med praktiska exempel och tips & tricks
 • Liten grupp med interaktion
 • Inkluderande utbildningsmaterial och lunch
 • Du får ett diplom som kvitto på ditt deltagande.