ISO 27701 introduktion

1 dag
€ 565,00
6-8 deltagare
  • Förstå de grundläggande principerna bakom ett PIMS
  • Är dig hur ISO 27701 är strukturerad och vad kraven är
  • Förstå åtgärderna i ISO 27701

ISO 27701 Implementation

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
  • Förstå hur ni kan implementera ISO 27701 i praktiken
  • För förståelse om hur ni implementarar i inom er organisation
  • Förstå hur ni förbereder er för certifiering