Är din organisation certifierad enligt ISO 27001 eller har ni en pågående implementation? Kunder, leverantörer och intressenter frågar ofta hur du kan visa att du har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda känsliga personuppgifter. Vill ni implementera enligt ISO 27701 och certifiera er så att ni kan synliggöra det? Brand Compliance hjälper dig på denna 2-dagars ISO 27701 implementationskurs.

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
 • Förstå hur ni kan implementera ISO 27701 i praktiken
 • För förståelse om hur ni implementarar i inom er organisation
 • Förstå hur ni förbereder er för certifiering

Vem är det till för?
Du är involverad i hantering av personuppgifter i din organisation. Hur genomför ni rätt åtgärder och hur visar ni att ni gör det? Ni ill implementera och underhålla ett effektivt Privacy Information Management System (PIMS) enligt ISO 27701.

Efter slutförande?

 • Du kommer kunna hur du skriver en dataskyddspolicy
 • Du kommer kunna identifiera och kategorisera ISO 27701
 • Du kommer veta vilka ISO 27701-åtgärder du behöver implementera
 • Du kommer vara familjär med att genomföra en PDCA cykel baserad på ISO 27701.

Vad ska du förvänta dig?

 • Utbildningen leds av en informationssäkerhets och dataskyddsexpert
 • En praktiskt utbildning med praktiska exempel och tips & tricks
 • Liten grupp med interaktion
 • Inkluderande utbildningsmaterial och lunch
 • Du får ett diplom som kvitto på ditt deltagande.