Organisationer hanterar mer och mer konfidentiell information och personuppgifter. Kunder, leverantörer och intressenter frågar er frekvent om att visa hur ni tagit tillräckliga åtgärder. Vill du öka din kunskap om ledningssystem för dataskydd och upptäcka möjligheterna med ISO 27701? Brand Compliance hjälper dig på denna en-dagars introduktionsutbildning i ISO 27701, ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd.

1 dag
€ 565,00
6-8 deltagare
 • Förstå de grundläggande principerna bakom ett ledningssystem för dataskydd (PIMS)
 • Lär dig hur ISO 27701 är strukturerad och vad kraven är
 • Förstå åtgärderna i ISO 27701

Vem är det till för?
Du är involverad i hantering av personuppgifter i din organisation. Hur genomför ni rätt åtgärder och hur visar ni att ni gör det? You want to set up, implement and manage an easy-to-maintain Privacy Information Management System (PIMS) according to ISO 27701.

Efter sluförande?

 • Du får information om kraven i ISO 27701.
 • Du kommer veta hur ett ledningssystem enligt ISO är strukturerat
 • Du kommer vara familjär med High Level Structure (HLS)
 • Du for insikt om åtgärderna i ISO 27701
 • Du kommer få insikt i PDCA cykeln baserad på ISO 27001
 • Du kommer förstå koncepten och du kommer kunna avgöra dess implementation

Vad ska du förvänta dig?

 • Utbildningen genomförs av en expect i informationssäkerhet
 • En praktiskt utbildning med praktiska exempel och tips & tricks
 • Liten grupp med interaktion
 • Inkluderande utbildningsmaterial och lunch
 • Du får ett diplom som kvitto på ditt deltagande.