Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation GDPR) har varit i kraft sedan 25 maj 2018. Men hur kan ni ordna certifiera er enligt GDPR? Brand Compliance hjälper dig på denna två-dagars GDPR implementationskurs. Utbildningen baseras på certifieringsstandarden BC 5701, ett praktiskt ramverk för GDPR-implementation

2 dagar
€ 1095,00
6-8 deltagare
 • Introduktion till ledningssystem
 • Förstå de grundläggande principerna för certifieringsstandarden BC 5701
 • Förstå hur du kan implementera BC 5701 i praktiken

Vem är det till för?
Är du ansvarig för behandlingen av (känsliga) personuppgifter? Som exempelvis personalansvarig eller marknadsansvarig måste införa nödvändiga åtgärder. Eller är ditt jobb att ha kontroll på hur er organisation uppfyller kraven i GDPR? Hur börjar ni och tar de första stegen för att få er organisation GDPR-compliant? Hur visar ni att ni uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen?

Efter slutförande?

 • Du kommer bli informerad om GDPR
 • Du får information om rättigheter och skyldigheter för den registrerade, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.
 • Du kommer få värdefulla tips & tricks för att få din organisation GDPR-compliant
 • Du kommer få kunskap om GDPR och kommer veta vad du behöver för att implementera och hur
 • Du kommer kunna avgöra vilka steg ni behöver ta för att uppfylla kraven i GDPR.

Vad kan du förvänta dig?

 • Praktisk utbildning med praktiska exempel och tips & tricks
 • Liten grupp med interaktion
 • Inklusive kursmaterial och lunch
 • Du får ett diplom som kvitto på ditt deltagande.