Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation GDPR) har varit i kraft sedan 25 maj 2018. Som ett resultat måste ni vidtaga tillräckliga åtgärder för att skydda personuppgifter. Men vad är det för påverkan på er organisation från den nya dataskyddslagstiftningen? Och hur tillser ni att ni uppfyller GDPR genom certifieringsstandarden BC5701? Brand Compliance hjälper dig på denna en-dagars introduktionskurs i GDPR.

1 dag
€ 565,00
6-8 deltagare
 • Förståelse om de grundläggande principerna i GDPR
 • Lär dig om hur BC 5701 är strukturerad och vad kraven är
 • Lär dig om hur GDPR är strukturerad och vad kraven är

Vem är det till för?
Är du ansvarig för behandlingen av (känsliga) personuppgifter? Som exempelvis personalansvarig eller marknadsansvarig måste införa nödvändiga åtgärder. Eller är ditt jobb att ha kontroll på hur er organisation uppfyller kraven i GDPR? Vad ska du börja? Och vilka steg ni behöver genomföra för att få er organisation GDPR-certifierad? Hur visar ni att ni uppfyller kraven i den nya dataskyddslagstiftningen?

Efter slutförande?

 • Du kommer lära dig om kraven i BC 5701:2018. Ett praktiskt ramverk för GDPR.
 • Du får information om rättigheter och skyldigheter för den registrerade, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.
 • Du kommer lära dig om hur ett ledningssystem är strukturerat.
 • Du kommer få värdefulla tips & trick för att se till att er organisation är GDPR-compliant och hur ni kan starta använda BC 5701:2018
 • Du kommer kunna avgöra vilka steg ni måste ta för att följa kraven i GDPR.

Vad ska du förvänta dig?

 • Utbildningen leds av en expert i GDPR
 • En utbildning baserad på standarden BC 5701, som du kan beställa till ett lägre pris
 • En praktiskt utbildning med praktiska exempel och tips & tricks
 • Liten grupp med interaktion
 • Inkluderande utbildningsmaterial och lunch
 • Du får ett diplom som kvitto på ditt deltagande.

Program

 • Välkommen
 • Introduktion till GDPR
  • Vad är GDPR?
  • Vad är skillnaden och vad är det som överlappar med informationssäkerhet
  • Vilka roller definieras i GDPR?
  • Förklaring av principerna
  • Förklaring av en registrerads rättigheter och vilka skyldigheter en organisation har
  • Hur uppfyller ni kraven på att visa hur kraven efterlevs
  • Certifiering i GDPR
 • Introduktion till ledningssystem
  • Vad är ett ledningssystem?
  • PDCA cykeln
  • Förklaring av ISO, NBN och NEN
  • Förklaring av High Level Structure
  • Vad innebär det att avgöra omfattning
 • Förklaring av standarden BC 5701
  • Innehåll och omfattning
  • Ledningens ansvar
  • Implementation
  • Tekniska och organisatoriska åtgärder
  • Drift
  • Ledningssystem
 • Utvärdering och avslutning